Førde Skyttarlag, Pb 549, 6802 Førde    epost:  forde@skytterlag.no

Vestlandstemnet er over og resultata finn du under

 

Total resultatliste finn du her.

og du finn presselista her

Live Resultater

 

 

VELKOMNE TIL FØRDE.

 

Førde kommune vil ynskje alle skyttarar og skyttarvenar velkomen til Førde og Vestlandsstemnet bane- og feltskyting, som vert avvikla i Kråkenesmarka 1. - 3. juli 2011.

 

Kråkenesmarka har vore arena for landsskyttarstemne ved fleire høve, og våre lokale skyttarlagsfolk har synt god evne og vilje til å organisere store stemner med svært godt resultat.

 

Eg ynskje alle tilreisande velkomne, og dei aktive til lukke med det sportslege, og    eit godt og inspirerande opphald under stemnet her i Sunnfjord.

 

Med helsing

 

Nils Gjerland

Ordførar i Førde

 

Tidstabell finalar finn du her

 

Informasjon om feltskytingane:

 Grovfelt og Finfelt + Finalar

 

Resultatservice på Vestlandsstemnet:

Det blir ”live” visning og resultatservice via linkane under:

 

Live Resultater

Live Visning

 

Oppdaterte skytetider for Vestlandsstemnet:

Du finn dei her

 

Premiering på Vestlandsstemnet 2011

På innbydinga til stemnet står det at vi skal premiere etter 25 skudd på bane, men i følgje regelverket for VS skal premieringa skje etter 15 skot og 10 skot.

Vi kjem til å følgje regelverket for VS og beklager at vi gav feil informasjon i innbydinga.

 

 

Vestlandsstemnet i felt og bane blir arrangert på Førde si bane i Kråkenesmarka

30.juni-03.juli.

 

Innbydinga finn du her

Påmeldingsskjemaet finn du her

Husk påmeldingsfrist og innbetaling Arr.avgift   innen 6.juni

 

Overnatting:

Det vil bli muligheit til å tinge seg plass for bubil /campingvogn på skyttarstadion i Kråkenesmarka, fyllast ut på påmeldingsskjema.

 

Vi vil så langt råd prøve å legge opp for oppkobling mot straum for desse.

Pris for helga kr. 100,- pr eining + kr. 50,- for straum.

 

For anna overnatting nemner vi:

Førde Motell http://www.fordemotell.no/

Førde Gjestehus & Camping AS http://www.fordecamping.no

Førde Pensjonat http://home.online.no/~hillers/Frameset-N.html

Førde Vandrerhjem http://www.hihostels.no/no/Vandrerhjem/Fjord_Norge/Forde

Quality Hotel Førde http://www.forde-hotell.no

Rica Sunnfjord Hotell http://www.rica.no

Sjå også nettsida http://www.sunnfjord.no

Servering:

Kiosken i Skyttartun blir open begge dagar, sal av middag og anna lett servering.

Skytetider og resultat:

Skytetider og resultat vert sendt til laga på e-post, også lagt ut på http://forde.skytterlag.no/

Stemnetelefoner:

Magnar Isene 90 10 47 25 og Christian Rekkedal 99 69 23 02

 

Velkomne til årets Vestlandsstemne

            

 

Sunnfjord Skyttarsamlag

      Førde Skyttarlag