Kart og Trafikk

Førde Skyttarlag, Pb 549, 6802 Førde    epost:  forde@skytterlag.no

Skisse over skytabane med Vasslia Skytefelt

Her vil komme opplysningar om trafikk med mer